Tin tức

Hiện tại mọi hỗ trợ của các anh em sẽ được chuyển sang Fanpage mới với tên là : Cộng Đồng Kiếm Thế Hoàng Kim

Link dẫn tới Fanpage mới : https://www.facebook.com/hotro.kiemthehoangkim

Mọi thắc mắc về tài khoản hoặc vấn đề về game xin các anh em liên hệ Fanpage mới theo đường link phía trên !