Sự kiện

1. VINH DỰ PHÚ

 

2. VĨNH DỰNG VÕ LÂM

 

 

3. HƯỚNG DẪN NHẬN HÀNG ĐẦU 

  • Để chấp nhận CODETOP, vui lòng đến hỗ trợ tại  NPC - Lâm An. Chọn đồng + Mã mục và chọn GIFTCODE.